Werkwijze

Het principe van het in- en uitlenen van personeel via Collegiale In- en Uitleen (CIU) is simpel. Bedrijven die deelnemen aan CIU, worden participanten van CIU. Participanten die werknemers graag willen inlenen plaatsen hun vacatures bij CIU. Participanten die werknemers willen uitlenen melden dat aan CIU. Op deze manier kan de perfecte match tot stand komen.

CIU hanteert de volgende werkwijze:

  • CIU verstuurt wekelijks via e-mail het vraag en aanbodformulier aan de deelnemende participanten.
  • CIU probeert eerst een match te maken tussen de participanten onderling. Lukt dit niet dan legt CIU de vraag naar personeel neer bij de geselecteerde detacheringsbureaus.
  • CIU maakt een selectie uit het aanbod van de geselecteerde detacheringsbureaus en geeft dit door aan de inleners. (prijs/specialisme/regio/kwaliteit).
  • Voor participatie gelden onderlinge werkafspraken. Een bedrijf dat zich aanmeldt als deelnemer, dient schriftelijk met deze werkafspraken akkoord te gaan.
  • Het coördinatiepunt voor de collegiale in- en uitleen is gedurende de gehele week, tijdens kantooruren bereikbaar.
TTIB is graag uw partner in de regio.